Sơn Đỉnh mang về tấm HCV đầu tiên cho Tuyển Olympic Việt Nam 2018

Ngày 8/10, đô cử 17 tuổi Ngô Sơn Đỉnh mang tin vui từ Buenos Aires (Argentina) khi đã xuất sắc đem về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam (Đoàn TTVN) tại Olympic trẻ 2018.

182 Lượt xem